Vrata moćnog izgleda napravljena od čamovine, puno drvo, poliuretan. Cena 140€ po kvadratu.