Vrata pravljena od čamovine. Korišćen je vodeni lak. U pitanju je kopija vrata iz 1936 godine. Lice i naličje vrata su rađena u dve boje.