Štok bukva puno drvo, krilo šperovano sa kartonskim saćem, štelujući pervajz, bajc i pu lak.