Sve je čamovina (farbana u tamno, u naturu i lakirno). Šank je rađen za prodavnicu vina. Sastoji se od pulta, uslužnog stola i visećeg elementa za caše.